Bảng giá thay màn hình mặt kính Samsung tại Thuận Phát mobile

 

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế ) 

Thay mặt kính Samsung

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy C5 chính hãng giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C7 chính hãng giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C9/C9 Pro linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 Mini giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 linh kiện giá: 180.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S4 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge giá: 600.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus giá: 1.000.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 chính hãng giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge chính hãng giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 chính hãng giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 Plus chính hãng giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S9 chính hãng giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S9 Plus linh kiện giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 chính hãng giá: 800.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 Lite chính hãng giá: 800.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10e giá: 600.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 Plus chính hãng giá: 900.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S20 chính hãng giá: 900.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S20 FE chính hãng giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S20 Plus chính hãng giá: 1.000.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S20 Ultra chính hãng giá: 1.100.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S21 chính hãng giá: 550.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S21 Plus chính hãng giá: 650.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S21 Ultra chính hãng giá: 1.200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S21 FE chính hãng giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S22 chính hãng giá: 600.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S22 Plus chính hãng giá: 800.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S22 Ultra chính hãng giá: 1.250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S23 chính hãng giá: 850.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S23 FE chính hãng giá: 650.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S23 Plus chính hãng giá: 900.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S23 Ultra chính hãng giá: 1.300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S24 chính hãng giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S24 FE chính hãng giá: 900.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S24 Plus chính hãng giá: 900.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S24 Ultra chính hãng giá: 1.850.000đ

Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 2 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 chính hãng giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 Neo giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 chính hãng giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 5 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 8 giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 9 chính hãng giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 10 chính hãng giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 10 Plus chính hãng giá: 800.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 20 chính hãng giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 20 Ultra chính hãng giá: 1.100.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy A03 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A03s giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A04 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A05s giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 - 2015 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 - 2016 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 - 2015 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 - 2016 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 - 2017 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A6 - 2018 chính hãng giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A6 Plus - 2018 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 - 2015 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 - 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 - 2017 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 - 2018 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2015 chính hãng giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 - 2018 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 Plus - 2018 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 Star chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A12 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A13 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A14 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A22 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A23 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A25 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A32 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A33 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A34 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A90 giá:  400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A80 giá:  300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A70 giá:  200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A71 giá:  330.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A72 giá:  250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A73 giá:  250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A50 giá:  200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A51 giá:  200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A52 giá:  200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A52s giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A53 giá:  250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A54 giá:  250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A30 giá:  150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A31 giá:  200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A20 giá:  200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A21s giá: 200.000đ
 
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy E5 chính hãng giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy E7 chính hãng giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J200/ J2 - 2016 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 Prime giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J320/ J3 - 2016 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro (J330) giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J4 2018 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J4 Plus giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 - 2015 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 - 2017 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime chính hãng giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Pro chính hãng giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J6 - 2018 chính hãng giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J6 Plus giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 - 2015 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J710/ J7 - 2016 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Plus giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J8 giá: 200.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy M10 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy M20 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy M30 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy M33 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy M34 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy M51 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy M53 giá: 650.000đ

Thay màn hình Samsung

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
 
Thay màn hình Samsung Galaxy C5 chính hãng giá: 1.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C7 chính hãng giá: 1.450.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C9/C9 Pro giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 Mini giá: 800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 giá: 750.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S4 giá: 550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S5 giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 chính hãng giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge chính hãng giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus chính hãng giá: 2.450.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 chính hãng giá: 1.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge chính hãng giá: 2.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 chính hãng giá: 2.750.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus zin tháo máy giá: 2.750.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus chính hãng giá: 3.300.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S9 chính hãng giá: 2.050.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S9 Plus zin tháo máy giá: 3.050.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S9 Plus zin mới giá: 3.350.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S10 zin không khung giá: 3.450.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S10 zin có khung giá: 4.550.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S10 Lite linh kiện OLED giá: 1.850.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S10 Lite chính hãng giá: 2.600.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S10e giá: 2.200.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S10 Plus zin không khung giá: 3.750.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 chính hãng giá: 4.200.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 FE linh kiện Oled giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 FE chính hãng giá: 2.600.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 Plus linh kiện Oled giá: 2.540.000đ
Thay 
màn hình Samsung Galaxy S20 Plus zin không khung giá: 3.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 Plus zin có khung giá: 4.600.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 Ultra linh kiện Oled giá: 3.350.000đ
Thay 
màn hình Samsung Galaxy S20 Ultra zin không khung giá: 4.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 Ultra zin có khung giá: 5.000.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S21 zin không khung giá: 3.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S21 zin có khung giá: 4.450.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S21 FE chính hãng giá: 3.200.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S21 Ultra linh kiện Oled giá: 4.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S21 Ultra zin không khung giá: 5.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S21 Ultra zin có khung giá: 5.750.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S22 zin không khung giá: 3.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S22 zin có khung giá: 4.050.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S22 Plus zin không khung giá: 3.450.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S22 Plus zin có khung giá: 4.150.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S22 Ultra zin không khung giá: 5.350.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S22 Ultra zin có khung giá: 5.850.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S23 giá: 3.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S23 FE giá: 3.950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S23 Plus giá: 3.750.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S23 Ultra không khung giá: 5.050.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S23 Ultra có khung giá: 5.850.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy S24 giá: 3.050.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S24 Plus giá: 3.750.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S24 Ultra giá: 5.250.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3 chính hãng giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 chính hãng giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 2.000.000đ

Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 zin tháo máy ám giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 zin mới giá: 1.700.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8 zin tháo máy giá: 2.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8 zin mới giá: 3.250.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 9 zin tháo máy giá: 3.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 9 zin mới giá: 3.700.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 zin không khung giá: 4.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 zin có khung giá: 5.200.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 Plus linh kiện Oled giá: 2.850.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 Plus zin không khung giá: 4.650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 Plus zin có khung giá: 5.150.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 20 zin không khung giá: 3.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 20 zin có khung giá: 3.750.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra linh kiện Oled giá: 4.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra zin không khung giá: 5.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra zin có khung giá: 6.050.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A03 giá: 400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A03s giá: 400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A04 giá: 450.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A05s giá: 500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 - 2015 giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 - 2016 giá: 1.250.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 - 2016 chính hãng giá: 1.350.000đ

Thay màn hình Samsung Galaxy A5 - 2017 linh kiện OLED giá: 850.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 - 2017 chính hãng giá: 1.300.000đ 
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 linh kiện phản quang giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 linh kiện OLED giá: 950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 chính hãng giá: 1.300.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 Plus - 2018 linh kiện Oled giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 Plus - 2018 chính hãng giá: 1.700.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2015 chính hãng giá: 1.450.000đ

Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2016 linh kiện Oled giá: 650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2016 chính hãng giá: 1.350.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2017 linh kiện giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2017 chính hãng giá: 1.900.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2018 linh kiện phản quang giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2018 linh kiện Oled giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2018 chính hãng giá: 1.200.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2015 chính hãng giá: 1.450.000đ
 
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2018 linh kiện giá: 1.050.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2018 chính hãng giá: 1.700.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 Plus 2018 linh kiện giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 Plus 2018 chính hãng giá: 1.950.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 Star linh kiện Oled giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 Star chính hãng giá: 1.800.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A9 2018 linh kiện Oled giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9 2018 chính hãng giá: 2.050.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9 2019 chính hãng giá: 1.950.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A9 Pro chính hãng giá: 1.700.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A12 giá: 450.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A13 giá: 450.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A14 giá: 500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A90 giá: 2.100.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A80 chính hãng giá: 2.250.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A70 linh kiện phản quang giá: 700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A70 chính hãng giá: 1.900.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A71 linh kiện giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A71 chính hãng giá: 1.850.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A72 linh kiện Oled giá: 1.250.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A72 chính hãng giá: 1.800.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A73 giá: 2.000.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A50 linh kiện Oled giá: 700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A50 chính hãng giá: 1.250.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A51 linh kiện Oled giá: 800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A51 chính hãng giá: 1.500.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A52 linh kiện Oled giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A52 chính hãng giá: 1.850.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A52s linh kiện Oled giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A52s chính hãng giá: 1.850.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A53 linh kiện Oled giá: 1.250.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A53 chính hãng giá: 2.200.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A54 giá: 1.950.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A30 linh kiện Oled giá: 650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A30 chính hãng giá: 1.200.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A31 linh kiện Oled giá: 700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A31 chính hãng giá: 1.500.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A32 linh kiện Oled giá: 750.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A32 chính hãng giá: 1.600.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A33 linh kiện Oled giá: 950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A33 chính hãng giá: 2.000.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A34 giá: 2.000.000đ

Thay màn hình Samsung Galaxy A20 linh kiện Oled giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A20 chính hãng giá: 1.150.000đ

Thay màn hình Samsung Galaxy A21s giá: 400.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A22 4G linh kiện Oled giá: 650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A22 4G chính hãng giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A22 5G giá: 500.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A23 giá: 500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A25 giá: 1.850.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy E5 chính hãng giá: 1.250.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy E7 chính hãng giá: 1.450.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy J200/ J2 - 2016 giá: 400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J320/ J3 - 2016 giá: 1.050.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J3 Pro/ J330 giá: 600.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy J4 - 2018 linh kiện giá: 400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J4 - 2018 chính hãng giá: 1.100.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy J4 Plus: 300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime chính hãng giá: 350.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Pro chính hãng giá: 1.550.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy J6 - 2018 linh kiện Oled giá: 950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J6 - 2018 chính hãng giá: 1.200.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy J6 Plus (2018) giá: 300.000đ
 Thay màn hình Samsung Galaxy J7 - 2015 chính hãng giá: 800.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus linh kiện Oled giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus chính hãng giá: 1.700.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime chính hãng giá: 300.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro linh kiện Oled giá: 600.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy J8 linh kiện phản quang giá: 700.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy J8 linh kiện Oled giá: 1.250.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy J8 chính hãng giá: 1.500.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy M10 giá: 300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy M20 giá: 400.000đ

Thay màn hình Samsung Galaxy M30 linh kiện giá: 650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy M30 chính hãng giá: 1.650.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy M33 giá: 550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy M34 giá: 1.800.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy M51 linh kiện giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy M51 chính hãng giá: 1.600.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy M53 giá: 1.900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy M54 giá: 3.295.000đ
 
 

Tìm kiếm sản phẩm

Tại Thuận Phát Mobile

1. Dịch vụ  UY TÍN tại TP.HCM
2. BÁO GIÁ CHÍNH XÁC  không phát sinh thêm phí
3. XEM TRỰC TIẾP quá trình thay thế, sửa chữa   
4. HOÀN TIỀN 100%  nếu khách không hài lòng

Dịch vụ miễn phí

1. Sấy khô máy miễn phí
2. Kiểm tra tư vấn sửa lỗi
3. Vệ sinh máy miễn phí

Thông tin liên hệ

Chi nhánh 1514 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP.HCM.

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h: 30 đến 19h: 30
Chủ nhật:  8h: 30 đến 18h: 00
Gọi:  093 797 0101 - 093 179 0101

Chi nhánh 2 :  197A Lê Quang Định, F7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h: 30 đến 19h: 30
Chủ nhật:  8h: 30 đến 18h00
Gọi:  093 797 0101 - 093 179 0101

Chi nhánh 3 :  118 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, HCM.

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h: 30 đến 19h: 30
Chủ nhật:  8h: 30 đến 18h00
Gọi:  093 797 0101 - 093 179 0101

Chi nhánh 4 :  450 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q. 7, TP.HCM.

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h: 30 đến 19h: 30
Chủ nhật:  8h: 30 đến 18h00
Gọi:  093 797 0101 - 093 179 0101

Đáp ứng về chất lượng dịch vụ Anh / Chị vui lòng gọi:  0936 97 01 01  Chúng tôi luôn lắng nghe mọi ý kiến ​​đóng góp của Anh / Chị nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn .

Xin chân thành cám ơn và rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Gọi tư vấn miễn phí Tư vấn qua facebook
Tư Vấn Zalo