Bảng giá thay màn hình mặt kính Samsung tại Thuận Phát mobile

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế ) 

Thay mặt kính Samsung

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy C5 chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C7 chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C9/C9 Pro linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 Mini giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 linh kiện giá: 180.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S4 linh kiện giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge giá: 450.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus giá: 550.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge chính hãng giá: 590.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 linh kiện giá: 590.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 chính hãng giá: 690.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 Plus linh kiện giá: 690.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 Plus chính hãng giá: 790.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S9 linh kiện giá: 690.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S9 chính hãng giá: 790.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S9 Plus linh kiện giá: 600.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S9 Plus chính hãng: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 linh kiện giá: 890.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 chính hãng giá: 990.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 Lite chính hãng giá: 1.000.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10e giá: 900.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 Plus linh kiện giá: 890.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 Plus chính hãng giá: 990.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S20 linh kiện giá: 890.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S20 chính hãng giá: 990.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S20 FE chính hãng giá: 590.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S20 Plus linh kiện giá: 890.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S20 Plus chính hãng giá: 1.090.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S20 Ultra linh kiện giá: 990.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S20 Ultra chính hãng giá: 1.190.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S21 chính hãng giá: 1.090.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S21 Ultra chính hãng giá: 1.290.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S22 chính hãng giá: 1.590.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S22 Plus chính hãng giá: 1.690.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S22 Ultra chính hãng giá: 1.790.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 2 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 chính hãng giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 Neo giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 chính hãng giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 5 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 7 giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 8 giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 9 linh kiện giá: 790.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 9 chính hãng giá: 890.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 10 linh kiện giá: 990.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 10 chính hãng giá: 1.190.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 10 Plus chính hãng giá: 1.190.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 20 chính hãng giá: 1.190.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 20 Ultra linh kiện giá: 1.190.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 20 Ultra chính hãng giá: 1.390.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy A03s giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 - 2015 giá: 190.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 - 2016 giá: 190.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 - 2017 giá: 290.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 - 2015 giá: 240.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 - 2016 giá: 240.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 - 2017 giá: 240.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A6 - 2018 linh kiện giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A6 - 2018 chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A6 Plus - 2018 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A6S giá: Liên hệ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 - 2015 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 - 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 - 2017 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 - 2018 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2015 linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2015 chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2016 linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2016 chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 - 2018 giá: 290.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 Plus - 2018 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 Star linh kiện giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 Star chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Star giá: Liên hệ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A12 giá: 290.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A22 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A32 giá: 390.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A90 giá:  300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A80 giá:  300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A70 giá:  300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A71 giá:  490.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A72 giá:  490.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A50 giá:  200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A51 giá:  300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A52 giá:  440.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A52s giá: 490.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A30 giá:  200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A31 giá:  250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A20 giá:  200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A21s giá: 200.000đ
 
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy E5 chính hãng giá: 230.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy E7 chính hãng giá: 290.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J200/ J2 - 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 Prime giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J320/ J3 - 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro (J330) giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J4 2018 giá: 230.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J4 Plus giá: 230.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 - 2015 giá: 230.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 - 2016 giá: 230.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime chính hãng giá: 230.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Pro linh kiện giá: Liên hệ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Pro chính hãng giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J6 - 2018 chính hãng giá: 230.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J6 Plus giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 - 2015 giá: 290.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J710/ J7 - 2016 giá: 290.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Plus giá: 290.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J8 giá: 200.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy M10 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy M20 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy M30 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy M51 giá: 490.000đ

Thay màn hình Samsung

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
 
Thay màn hình Samsung Galaxy C5 chính hãng giá: 2.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C7 chính hãng giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C9/C9 Pro giá: 2.240.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 Mini giá: 800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 giá: 750.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S4 giá: 800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S5 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 chính hãng giá: 1.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge chính hãng giá: 2.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus chính hãng giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 chính hãng giá: 1.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge linh kiện giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge chính hãng giá: 2.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 linh kiện giá: 2.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 chính hãng giá: 3.090.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus linh kiện giá: 3.290.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus chính hãng giá: 3.490.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S9 linh kiện giá: 2.990.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S9 chính hãng giá: 3.190.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S9 Plus linh kiện giá: 2.790.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S9 Plus chính hãng giá: 3.890.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S10 linh kiện giá: 4.290.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S10 chính hãng giá: 4.490.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S10 Lite chính hãng giá: 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S10e giá: Liên hệ
Thay màn hình Samsung Galaxy S10 Plus linh kiện giá: 4.690.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S10 Plus chính hãng giá: 4.890.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 linh kiện giá: 3.990.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 chính hãng giá: 4.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 FE chính hãng giá: 2.990.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 Plus linh kiện giá: 4.790.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 Plus chính hãng giá: 4.990.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 Ultra linh kiện giá: 5.290.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S20 Ultra chính hãng giá: 5.490.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S21 chính hãng giá: 4.290.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S21 Ultra chính hãng giá: 5.790.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S22 Plus chính hãng giá: 2.990.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S22 Ultra chính hãng giá: 6.250.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 2 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3 chính hãng giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 chính hãng giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 2.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 giá: 2.100.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 7 giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8 linh kiện: 3.590.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8 chính hãng giá: 4.050.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 9 linh kiện giá: 3.890.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 9 chính hãng giá: 4.090.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 linh kiện giá: 4.990.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 chính hãng giá: 5.050.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 Plus linh kiện giá: 5.490.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 Plus chính hãng giá: 5.690.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 20 chính hãng giá: 4.290.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra linh kiện giá: 5.090.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra chính hãng giá: 6.300.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A03s giá: 1.050.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 - 2015 giá: 1.090.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 - 2016 giá: 1.190.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 - 2017 giá: 1.490.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 - 2015 chính hãng giá: 1.140.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 - 2016 linh kiện giá: Liên hệ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 - 2016 chính hãng giá: 1.490.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 - 2017 linh kiện giá: Liên hệ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 - 2017 chính hãng giá: 1.550.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 - 2018 giá: 1.540.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 Plus - 2018 giá: 1.690.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A6S giá: Liên hệ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2015 linh kiện giá: Liên hệ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2015 chính hãng giá: 1.490.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2016 linh kiện giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2016 chính hãng giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2017 linh kiện giá: 850.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2017 chính hãng giá: 1.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2018 linh kiện giá: Liên hệ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2018 chính hãng giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2015 linh kiện giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2015 chính hãng giá: 1.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2016 linh kiện giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2016 chính hãng giá: 1.390.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2018 giá: 1.650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 Plus 2018 giá: 1.850.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 Star giá: 1.650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9 chính hãng giá: 2.240.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9 Pro chính hãng giá: 2.240.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9 Star giá: Liên hệ
Thay màn hình Samsung Galaxy A12 giá: 1.090.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A90 giá: 1.990.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A80 giá: 2.390.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A70 giá: 1.900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A71 giá: 1.690.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A72 giá: 2.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A50 giá: 1.450.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A51 giá: 2.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A52 giá: 2.290.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A52s giá: 2.650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A30 giá: 1.450.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A31 giá: 1.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A32 giá: 2.190.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A20 giá: 1.750.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A21s giá: 1.450.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A22 giá: 1.900.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy E5 linh kiện giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy E5 chính hãng giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy E7 linh kiện giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy E7 chính hãng giá: 1.700.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy J200/ J2 - 2016 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J320/ J3 - 2016 giá: 1.040.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J3 Pro/ J330 giá: 540.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J4 - 2018 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J4 Plus: 740.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 - 2015 chính hãng giá: 1.040.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5_2016 chính hãng giá: 1.340.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime chính hãng giá: 640.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Pro chính hãng giá: 1.490.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J6 - 2018 giá: 890.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J6 Plus (2018) giá: 700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 - 2015 chính hãng giá: 1.190.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 - 2016 chính hãng giá: 1.290.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus linh kiện giá: 1.090.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus chính hãng giá: 1.690.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime chính hãng giá: 590.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro linh kiện giá: 1.090.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro chính hãng giá: 1.590.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J8 giá: 1.500.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy M10 giá: 790.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy M20 giá: 790.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy M30 giá: 1.900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy M51 giá: 2.000.000đ
 
 

Tìm kiếm sản phẩm

Tại Thuận Phát Mobile

1. Dịch vụ  UY TÍN tại TP.HCM
2. BÁO GIÁ CHÍNH XÁC  không phát sinh thêm phí
3. XEM TRỰC TIẾP quá trình thay thế, sửa chữa   
4. HOÀN TIỀN 100%  nếu khách không hài lòng

Dịch vụ miễn phí

1. Sấy khô máy miễn phí
2. Kiểm tra tư vấn sửa lỗi
3. Vệ sinh máy miễn phí

Gọi tư vấn miễn phí Tư vấn qua facebook