Thuận Phát Mobile - Trung tâm sửa chữa điện thoại uy tín nhất tại TPHCM
99%
khách hàng hài lòng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Thuận Phát Mobile là công ty sửa chữa điện thoại uy tín tại HCM, hơn 200 khách hàng đến sửa chữa mỗi ngày và chúng tôi tự hào cung cấp linh kiện cho hơn 1000 đại lý tại TPHCM và các tỉnh. Nên giá sửa chữa của chúng tôi là rẻ nhất và chất lượng tốt nhất

 
Bảng giá thay màn hình mặt kính Samsung tại Thuận Phát mobile

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế ) 

Thay mặt kính Samsung

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro/ J330 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro/ J730 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Plus giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C5 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C7 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C9 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S1 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S2 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 Mini giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S4 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge giá: 650.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus giá: 800.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 giá: 800.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 PLus giá: 900.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 1 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 2 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 Neo giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 900.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 5 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 7 giá: 1.400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 8 giá: 1.200.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3_ 2016 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3_ 2017 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5_ 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5_ 2017 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7_ 2016 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7_ 2017 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8_2017 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9_ 2016 giá: 250.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy E5 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy E7 giá: 200.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy J100 giá: 100.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J200/ J2_ 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 Prime giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J320/ J3_ 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J510/ J5_ 2016 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J710/ J7_ 2016 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro zin giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime giá: 300.000đ
Thay mặt kính Galaxy Galaxy J giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Anpha giá: 250.000đ
 
Thay mặt kính Samsung I727 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung I777 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung I897 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung I997 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung I9020 giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung I9250 giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung I9260: giá 400.000đ
Thay mặt kính Samsung I9070 giá: 350.000đ
 
Thay mặt kính Samsung E210 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung E110S giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung T959 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung T989 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung G530/ G531 giá: 250.000đ
 
Thay cảm ứng Samsung On 5 giá: 300.000đ
Thay cảm ứng Samsung On 7 giá: 300.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy J1 giá: 300.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy Win I8552 giá: 300.000đ
Thay cảm ứng Samsung I9152 giá: 450.000đ
Thay cảm ứng Samsung I9200 giá: 600.000đ
Thay cảm ứng Samsung I9205 giá: 600.000đ
Thay cảm ứng Samsung Dous I8262 giá: 350.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy V G313 giá: 250.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy G360/ G361 giá: 250.000đ

Thay màn hình Samsung

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus giá: 1.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C5 giá: 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C7 giá: 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C9 giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S2 giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 Mini giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 giá: 950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S4 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S5 giá: 1.250.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 (loại A) giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 (chính hãng) giá: 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge (chính hãng) giá: 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus giá: 4.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 giá: 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge giá: 3.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge (chính hãng) giá: 4.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 giá: 3.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus giá: 4.200.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 1 giá: 800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 2 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3 giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3 Neo giá: 1.950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 giá: 2.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 3.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 giá: 3.000.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 giá: 3.300.000đ (Zin Hãng)
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 7 giá: 3.000.000
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8 giá: 5.500.000đ (Zin Hãng)
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3_ 2016 giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3_ 2017 giá: 1.900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 giá: 1.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5_ 2016 giá: 2.250.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5_ 2017 giá: 1.850.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy A5_ 2017 giá: 1.850.000đ (Zin Hãng)
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7_ 2016 giá: 2.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7_ 2017 giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 giá: 3.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9/ A9 Pro giá: 1.900.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy A9/ A9 Progiá: 2.300.000đ (Zin Hãng)
 
Thay màn hình Samsung Galaxy E5 giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy E7 giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J100 giá: 400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J1_ 2016 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J200/ J2_ 2016 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J2 Prime giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J320/ J3_ 2016 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J3 Pro/ J330 giá: 1.150.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5_2016 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime giá: 850.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime giá: 1.000.000đ(Zin Hãng)
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 giá: 1.750.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7_ 2016 giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime giá: 700.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime giá: 1.000.000đ (Zin Hãng)
Thay màn hình Samsung Galaxy J giá: 1.800.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy Anpha giá: 2.000.000đ
Thay màn hình Samsung I727 giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung I777 giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung I897 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung Dous I8262 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Win I8552 giá: 700.000đ
Thay màn hình Samsung I9020 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung I9250 giá: 1.300.000đ
Thay màn hình Samsung I9070 giá: 1.300.000đ
Thay màn hình Samsung I9152 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung I9200 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung I9205 giá: 1.000.000đ
 
Thay màn hình Samsung E210 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung E110S giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung T959 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung T989 giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy V G313 giá: 500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy G360/ G361 giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy G530/ G531 giá: 600.000đ
 

 

 
Tư vấn Dịch Vụ Thay Màn Hình điện thoại

THUẬN PHÁT MOBILE

LIÊN HỆ

Chính sách và quy định công ty:

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách và Quy định

Công ty TNHH Thương Mại Và Sửa Chữa Điện Thoại Di Động Thuận Phát
Số ĐKKD 0312908333 cấp ngày 29/08/2014 do sở kế hoạch và đầu tư tp Hồ Chí Minh

 Thời gian làm việc:

Giờ làm việc:  Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h30 đến 21h00
Chủ nhật: 8h30 đến 18h00

Địa chỉ: 514 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP.HCM

Hotline: 093 797 0101 - 093 179 0101

 

DMCA.com Protection Status

Nhấn gọi tư vấn Chat Facebook