Bảng giá thay màn hình mặt kính OPPO tại Thuận Phát mobile

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế ) 

Thay mặt kính Oppo:

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
Thay mặt kính Oppo Reno giá: 450.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno2 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno2 F giá: 400.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno3 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno3 Pro giá: 700.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno4 giá: 450.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno4 Pro giá: 1.550.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno5 giá: 500.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno6 giá: 540.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno6 Z giá: 700.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno6 Pro giá: 1.500.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno7 giá: 600.000đ
Thay mặt kính Oppo K3 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Oppo R17 Pro giá: 800.000đ
Thay mặt kính Oppo R5 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo R7 Lite giá: 400.000đ
Thay mặt kính Oppo R7 Plus giá: 400.000đ
Thay mặt kính Oppo R7S giá: 400.000đ
Thay mặt kính Oppo A31 giá: 300.000đ
 
Thay mặt kính Oppo F1 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo F1S giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo F1 Plus giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo F3 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo F3 Plus giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo F5 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo F7 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo F9 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo F11 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo F11 Pro giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo A15 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo A15s giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo A16 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo A52 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo A53 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo A54 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo A55 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo A7 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo A73 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo A74 giá: 450.000đ
Thay mặt kính Oppo A9 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo A91 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Oppo A92 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo A93 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Oppo A94 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Oppo A95 giá: 450.000đ
Thay mặt kính Oppo A3S giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo A31 giá: 300.000đ
 
Thay mặt kính Oppo Find 5 X909 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo Find 5 mini giá: 150.000đ
Thay mặt kính Oppo Find 7A giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo Find 7/X9076 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo Find X giá: 1.600.000đ
Thay mặt kính Oppo Find X2 giá: 2.500.000đ
Thay mặt kính Oppo Find X2 Pro giá: 1.690.000đ
Thay mặt kính Oppo Find X3 Pro giá: 1.700.000đ
 
Thay mặt kính Oppo Joy 3/ A11W giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo Mirror 3/ R3001 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo Mirror 5/ A51W giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo Neo 3/ R831 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Oppo Neo 5/ R1201 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Oppo Neo 7/ A33W giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo Neo 9/ A37 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo Neo 9S giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo N1 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Oppo N1 Mini giá: 500.000đ
Thay mặt kính Oppo N3/ R5206 giá: 600.000đ
 
Thay mặt kính Oppo R815 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo R819 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo R821 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo R1001 giá: 100.000đ
Thay mặt kính Oppo R2001 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo R8001 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo U707 giá: 300.000đ

Thay màn hình Oppo

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
Thay màn hình Oppo Reno chính hãng giá: 2.250.000đ
Thay màn hình Oppo Reno2 chính hãng giá: 2.250.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno2 F linh kiện loại 1 giá: 1.450.000đ
Thay màn hình Oppo Reno2 F linh kiện loại 2 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Oppo Reno2 F chính hãng giá: 2.750.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno3 chính hãng giá: 2.150.000đ
Thay màn hình Oppo Reno3 Pro giá: 3.700.000đ
Thay màn hình Oppo Reno4 giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Oppo Reno4 Pro giá: 2.850.000đ
Thay màn hình Oppo Reno5 giá: 2.150.000đ
Thay màn hình Oppo Reno6 giá: 2.990.000đ
Thay màn hình Oppo Reno6 Z giá: 2.600.000đ
Thay màn hình Oppo Reno6 Pro giá: 3.850.000đ
Thay màn hình Oppo Reno7 giá: 2.150.000đ
 
Thay màn hình Oppo K3 linh kiện loại 1 giá: 1.450.000đ
Thay màn hình Oppo K3 linh kiện loại 2 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Oppo K3 chính hãng giá: 2.700.000đ
 
Thay màn hình Oppo R17 Pro giá: 1.900.000đ
 
Thay màn hình Oppo R5/ R8106 giá: 940.000đ
Thay màn hình Oppo R7 giá: 1.540.000đ
Thay màn hình Oppo R7 Lite giá: 1.650.000đ
Thay màn hình Oppo R7 Plus linh kiện giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Oppo R7 Plus chính hãng giá: 1.550.000đ
Thay màn hình Oppo R7S linh kiện giá: 900.000đ
Thay màn hình Oppo R7S chính hãng giá: 1.050.000đ
 
Thay màn hình Oppo F1 giá: 600.000đ
Thay màn hình Oppo F1S chính hãng giá: 600.000đ
Thay màn hình Oppo F1 Plus chính hãng giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Oppo F3 giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo F3 Plus giá: 960.000đ
Thay màn hình Oppo F5 giá: 750.000đ
Thay màn hình Oppo F7 giá: 750.000đ
Thay màn hình Oppo F9 linh kiện giá: 750.000đ
Thay màn hình Oppo F9 chính hãng giá: 850.000đ
Thay màn hình Oppo F11 giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo F11 Pro giá: 900.000đ
 
Thay màn hình Oppo A15 giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo A15s giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo A16 giá: 850.000đ
Thay màn hình Oppo A52 giá: 850.000đ
Thay màn hình Oppo A53 giá: 850.000đ
Thay màn hình Oppo A54 giá: 850.000đ
Thay màn hình Oppo A55 giá: 850.000đ
Thay màn hình Oppo A7 giá: 800.000đ
 
Thay màn hình Oppo A73 4G giá: 1.850.000đ
Thay màn hình Oppo A73 5G giá: 950.000đ
 
Thay màn hình Oppo A74 4G giá: 1.850.000đ
Thay màn hình Oppo A74 5G giá: 2.150.000đ
 
Thay màn hình Oppo A9 giá: 750.000đ
Thay màn hình Oppo A91 giá: 1.750.000đ
Thay màn hình Oppo A92 giá: 900.000đ
 
Thay màn hình Oppo A93 4G giá: 2.150.000đ
Thay màn hình Oppo A93 5G giá: 1.000.000đ
 
Thay màn hình Oppo A94 giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Oppo A95 giá: 2.150.000đ
Thay màn hình Oppo A3S giá: 750.000đ
Thay màn hình Oppo A5S giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo A31 giá: 900.000đ
 
Thay màn hình Oppo Find 5 X909 giá: 550.000đ
Thay màn hình Oppo Find 5 mini giá: 450.000đ
Thay màn hình Oppo Find 7A giá: 700.000đ
Thay màn hình Oppo Find 7/X9076 giá: 690.000đ
Thay màn hình Oppo Find X giá: 4.750.000đ
Thay màn hình Oppo Find X2 giá: 5.100.000đ
Thay màn hình Oppo Find X2 Pro giá: 4.790.000đ
Thay màn hình Oppo Find X3 Pro giá: 6.940.000đ
 
Thay màn hình Oppo Joy 3/A11W giá: 350.000đ
Thay màn hình Oppo Mirror 3/R3001 giá: 650.000đ
Thay màn hình Oppo Mirror 5/ A51W giá: 500.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 3/ R831 giá: 350.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 5/ R1201 giá: 400.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 7/A33W giá: 450.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 9/A37 giá: 450.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 9S/A39 giá: 340.000đ
Thay màn hình Oppo N1 giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Oppo N1 Mini giá: 900.000đ
Thay màn hình Oppo N3/ R5206 giá: 2.500.000đ
 
Thay màn hình Oppo R815 giá: 450.000đ
Thay màn hình Oppo R819 giá: 700.000đ
Thay màn hình Oppo R821 giá: 450.000đ
Thay màn hình Oppo R1001 giá: 350.000đ
Thay màn hình Oppo R2001 giá: 450.000đ
Thay màn hình Oppo R8001 giá: 650.000đ
 Thay màn hình Oppo U707 giá: 650.000đ 

Tìm kiếm sản phẩm

Tại Thuận Phát Mobile

1. Dịch vụ  UY TÍN tại TP.HCM
2. BÁO GIÁ CHÍNH XÁC  không phát sinh thêm phí
3. XEM TRỰC TIẾP quá trình thay thế, sửa chữa   
4. HOÀN TIỀN 100%  nếu khách không hài lòng

Dịch vụ miễn phí

1. Sấy khô máy miễn phí
2. Kiểm tra tư vấn sửa lỗi
3. Vệ sinh máy miễn phí

Thông tin liên hệ

Chi nhánh 1514 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP.HCM.

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h: 30 đến 19h: 30
Chủ nhật:  8h: 30 đến 18h: 00
Gọi:  093 797 0101 - 093 179 0101

Chi nhánh 2 :  197A Lê Quang Định, F7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h: 30 đến 19h: 30
Chủ nhật:  8h: 30 đến 18h00
Gọi:  093 797 0101 - 093 179 0101

Chi nhánh 3 :  118 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, HCM.

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h: 30 đến 19h: 30
Chủ nhật:  8h: 30 đến 18h00
Gọi:  093 797 0101 - 093 179 0101

Chi nhánh 4 :  450 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q. 7, TP.HCM.

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: Từ 9h: 00 đến 19h: 30
Chủ nhật:  9h: 00 đến 18h00
Gọi:  093 797 0101 - 093 179 0101

Đáp ứng về chất lượng dịch vụ Anh / Chị vui lòng gọi:  0936 97 01 01  Chúng tôi luôn lắng nghe mọi ý kiến ​​đóng góp của Anh / Chị nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn .

Xin chân thành cám ơn và rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Gọi tư vấn miễn phí Tư vấn qua facebook