Bảng giá thay màn hình mặt kính OPPO tại Thuận Phát mobile

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế ) 

Thay mặt kính Oppo:

 
Thay mặt kính Oppo Reno giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno2 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno2 F giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno3 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno3 Pro giá: 1.100.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno4 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno4 Pro giá: 1.450.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno5 4G giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno5 5G giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno6 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno6 Z giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno6 Pro giá: 1.100.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno7 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno7 Z giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno7 Pro giá: 650.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno8 4G giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno8 5G giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno8 Z giá: 350.000đ
 
Thay mặt kính Oppo Reno8 T 4G giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno8 T 5G giá: 1.000.000đ
 
Thay mặt kính Oppo Reno8 Pro giá: 350.000đ
 
Thay mặt kính Oppo Reno10 giá: 1.300.000đ
 
Thay mặt kính Oppo Reno10 Pro giá: 1.300.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno10 Pro Plus giá: 1.500.000đ
 
Thay mặt kính Oppo Reno11 giá: 1.400.000đ
Thay mặt kính Oppo Reno11 Pro giá: 1.500.000đ

Thay mặt kính Oppo K3 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo R17 Pro giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo R7 Lite giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo R7 Plus giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo R7S giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo R11 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo R15 giá: 300.000đ
 
Thay mặt kính Oppo F1 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo F1S giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo F1 Plus giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo F3 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo F3 Plus giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo F5 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo F7 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo F9 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo F11 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo F11 Pro giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo A15 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Oppo A15s giá: 150.000đ
Thay mặt kính Oppo A16 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Oppo A16K giá: 150.000đ
Thay mặt kính Oppo A17 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Oppo A52 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo A53 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo A54 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo A55 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo A57 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo A7 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo A73 4G giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo A73 5G giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo A74 4G giá: 350.000đ
Thay mặt kính Oppo A74 5G giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo A76 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo A77s giá: 250.000đ
 
Thay mặt kính Oppo A78 4G giá: 300.000đ
Thay mặt kính Oppo A78 5G giá: 250.000đ
 
Thay mặt kính Oppo A79 5G giá: 300.000đ

Thay mặt kính Oppo A9 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo A91 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo A92 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo A93 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo A94 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo A95 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Oppo A96 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo A98 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo A3S giá: 150.000đ
Thay mặt kính Oppo A31 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo A38 giá: 250.000đ
 
 
Thay mặt kính Oppo Find X giá: 1.500.000đ
Thay mặt kính Oppo Find X2 giá: 1.500.000đ
Thay mặt kính Oppo Find X2 Pro giá: 1.500.000đ
Thay mặt kính Oppo Find X3 Pro giá: 1.600.000đ
Thay mặt kính Oppo Find X5 Pro giá: 1.650.000đ
 
 
Thay mặt kính Oppo Neo 5/ R1201 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Oppo Neo 7/ A33W giá: 250.000đ
 
 

Thay màn hình Oppo

 
Thay màn hình Oppo Reno linh kiện phản quang giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo Reno linh kiện OLED giá: 1.350.000đ
Thay màn hình Oppo Reno chính hãng giá: 1.700.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno2 linh kiện phản quang giá: 750.000đ
Thay màn hình Oppo Reno2 linh kiện OLED giá: 1.450.000đ
Thay màn hình Oppo Reno2 chính hãng giá: 2.100.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno2 F linh kiện giá: 650.000đ
Thay màn hình Oppo Reno2 F chính hãng giá: 1.900.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno3 linh kiện Oled giá: 700.000đ
Thay màn hình Oppo Reno3 chính hãng giá: 1.850.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno3 Pro linh kiện giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Oppo Reno3 Pro giá: 2.200.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno4 linh kiện phản quang giá: 750.000đ
Thay màn hình Oppo Reno4 chính hãng giá: 1.900.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno4 Pro giá: 2.200.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno5 4G linh kiện phản quang giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo Reno5 4G chính hãng giá: 1.950.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno5 5G linh kiện phản quang giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo Reno5 5G chính hãng giá: 2.050.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno6 linh kiện giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo Reno6 chính hãng giá: 2.050.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno6 Z linh kiện giá: 950.000đ
Thay màn hình Oppo Reno6 Z linh kiện Oled giá: 1.550.000đ
Thay màn hình Oppo Reno6 Z chính hãng giá: 2.000.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno6 Pro giá: 2.100.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno7 4G linh kiện phản quang giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo Reno7 4G chính hãng giá: 2.000.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno7 5G linh kiện phản quang giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo Reno7 5G chính hãng giá: 2.100.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno7 Z Oled giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo Reno7 Z chính hãng giá: 1.850.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno7 Pro chính hãng giá: 1.400.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno8 4G linh kiện phản quang giá: 900.000đ
Thay màn hình Oppo Reno8 4G chính hãng giá:
 2.050.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno8 5G linh kiện phản quang giá: 900.000đ
Thay màn hình Oppo Reno8 5G chính hãng giá: 2.050.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno8 Z linh kiện giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo Reno8 Z chính hãng giá:
 1.850.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno8 T 4G chính hãng giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Oppo Reno8 T 5G chính hãng giá: 1.750.000đ

Thay màn hình Oppo Reno8 Pro chính hãng giá: 2.000.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno10 chính hãng giá: 2.100.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno10 Pro chính hãng giá: 2.200.000đ
Thay màn hình Oppo Reno10 Pro Plus chính hãng giá: 2.450.000đ
 
Thay màn hình Oppo Reno11 chính hãng giá: 2.750.000đ
Thay màn hình Oppo Reno11 Pro chính hãng giá: 
2.800.000đ

Thay màn hình Oppo K3 linh kiện phản quang giá: 650.000đ
Thay màn hình Oppo K3 linh kiện Oled giá: 1.250.000đ
 
Thay màn hình Oppo R15 linh kiện giá: 1.050.000đ
Thay màn hình Oppo R15 chính hãng giá: 1.750.000đ
 
Thay màn hình Oppo R17 Pro linh kiện OLED giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo R17 Pro chính hãng giá: 1.300.000đ
 
Thay màn hình Oppo R7 Lite giá: 1.150.000đ
 
Thay màn hình Oppo R7 Plus linh kiện giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Oppo R7 Plus chính hãng giá: 1.450.000đ
 
Thay màn hình Oppo R7S linh kiện giá: 700.000đ
Thay màn hình Oppo R7S chính hãng giá: 950.000đ
 
Thay màn hình Oppo F1 giá: 350.000đ
Thay màn hình Oppo F1S chính hãng giá: 300.000đ
Thay màn hình Oppo F1 Plus chính hãng giá: 650.000đ
Thay màn hình Oppo F3 giá: 400.000đ
Thay màn hình Oppo F3 Plus giá: 600.000đ
Thay màn hình Oppo F5 giá: 400.000đ
Thay màn hình Oppo F7 giá: 400.000đ
Thay màn hình Oppo F9 giá: 450.000đ
 
Thay màn hình Oppo F11 giá: 500.000đ
Thay màn hình Oppo F11 Pro giá: 550.000đ
 
Thay màn hình Oppo A15 giá: 350.000đ
Thay màn hình Oppo A15s giá: 400.000đ
Thay màn hình Oppo A16 giá: 400.000đ
Thay màn hình Oppo A16K giá: 450.000đ
Thay màn hình Oppo A17 giá: 450.000đ
Thay màn hình Oppo A38 giá: 500.000đ
Thay màn hình Oppo A52 giá: 500.000đ
Thay màn hình Oppo A53 giá: 500.000đ
Thay màn hình Oppo A54 giá: 500.000đ
Thay màn hình Oppo A55 giá: 500.000đ
Thay màn hình Oppo A57 giá: 550.000đ
Thay màn hình Oppo A58 giá: 500.000đ
Thay màn hình Oppo A7 giá: 450.000đ
Thay màn hình Oppo A9 giá: 400.000đ
 
Thay màn hình Oppo A71 giá: 550.000đ
 
Thay màn hình Oppo A73 4G linh kiện phản quang giá: 800.000đ
Thay màn hình Oppo A73 4G chính hãng giá: 1.750.000đ

Thay màn hình Oppo A73 5G giá: 800.000đ
 
Thay màn hình Oppo A74 4G linh kiện phản quang giá: 700.000đ
Thay màn hình Oppo A74 4G chính hãng giá: 1.750.000đ
 
Thay màn hình Oppo A74 5G giá: 450.000đ
 
Thay màn hình Oppo A76 giá: 550.000đ
Thay màn hình Oppo A77s giá: 850.000đ
 
Thay màn hình Oppo A79 giá: 850.000đ

Thay màn hình Oppo A78 4G linh kiện OLED giá:
 1.300.000đ
Thay màn hình Oppo A78 4G chính hãng giá: 2.050.000đ
Thay màn hình Oppo A78 5G giá: 550.000đ
 
Thay màn hình Oppo A9 giá: 450.000đ
 
Thay màn hình Oppo A91 linh kiện OLED giá: 700.000đ
Thay màn hình Oppo A91 chính hãng giá: 1.600.000đ
 
Thay màn hình Oppo A92 giá: 550.000đ
 
Thay màn hình Oppo A93 4G linh kiện giá: 850.000đ
Thay màn hình Oppo A93 4G chính hãng giá: 1.900.000đ
Thay màn hình Oppo A93 5G giá: 900.000đ
 
Thay màn hình Oppo A94 linh kiện giá: 750.000đ
Thay màn hình Oppo A94 chính hãng giá: 1.750.000đ
 
Thay màn hình Oppo A95 4G linh kiện phản quang giá: 750.000đ
Thay màn hình Oppo A95 4G linh kiện OLED giá: 1.300.000đ
Thay màn hình Oppo A95 4G chính hãng giá: 1.850.000đ

Thay màn hình Oppo A95 5G linh kiện OLED giá: 1.300.000đ
Thay màn hình Oppo A95 5G chính hãng giá: 1.850.000đ
 
Thay màn hình Oppo A96 giá: 550.000đ
Thay màn hình Oppo A98 giá: 650.000đ
 
Thay màn hình Oppo A3S giá: 350.000đ
Thay màn hình Oppo A5S giá: 400.000đ
Thay màn hình Oppo A31 giá: 400.000đ
 
Thay màn hình Oppo Find X giá: 3.600.000đ
Thay màn hình Oppo Find X2 giá: 5.450.000đ
Thay màn hình Oppo Find X2 Pro giá: 5.750.000đ
Thay màn hình Oppo Find X3 Pro giá: 5.350.000đ
Thay màn hình Oppo Find X5 Pro giá: 4.350.000đ
Thay màn hình Oppo Find N2 Flip 5G giá: 6.650.000đ
 
 
Thay màn hình Oppo Neo 5/ R1201 giá: 350.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 7/A33W giá: 600.000đ 
 

Tìm kiếm sản phẩm

Tại Thuận Phát Mobile

1. Dịch vụ  UY TÍN tại TP.HCM
2. BÁO GIÁ CHÍNH XÁC  không phát sinh thêm phí
3. XEM TRỰC TIẾP quá trình thay thế, sửa chữa   
4. HOÀN TIỀN 100%  nếu khách không hài lòng

Dịch vụ miễn phí

1. Sấy khô máy miễn phí
2. Kiểm tra tư vấn sửa lỗi
3. Vệ sinh máy miễn phí

Thông tin liên hệ

Chi nhánh 1514 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP.HCM.

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h: 30 đến 19h: 30
Chủ nhật:  8h: 30 đến 18h: 00
Gọi:  093 797 0101 - 093 179 0101

Chi nhánh 2 :  197A Lê Quang Định, F7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h: 30 đến 19h: 30
Chủ nhật:  8h: 30 đến 18h00
Gọi:  093 797 0101 - 093 179 0101

Chi nhánh 3 :  118 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, HCM.

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h: 30 đến 19h: 30
Chủ nhật:  8h: 30 đến 18h00
Gọi:  093 797 0101 - 093 179 0101

Chi nhánh 4 :  450 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q. 7, TP.HCM.

Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h: 30 đến 19h: 30
Chủ nhật:  8h: 30 đến 18h00
Gọi:  093 797 0101 - 093 179 0101

Đáp ứng về chất lượng dịch vụ Anh / Chị vui lòng gọi:  0936 97 01 01  Chúng tôi luôn lắng nghe mọi ý kiến ​​đóng góp của Anh / Chị nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn .

Xin chân thành cám ơn và rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Gọi tư vấn miễn phí Tư vấn qua facebook
Tư Vấn Zalo